Prilagođavanje i reagiranje na promjene u okolini, prilagodba potrebama kupaca te talentirani zaposlenici glavni su elementi uspješnog poslovanja

Digitalna organizacijska kultura danas je prepoznata kao važan element uspješnog poslovnog modela, a u vremenu kada brojne tvrtke prolaze proces digitalne transformacije, razumijevanje kako funkcioniraju digitalne tvrtke postaje još bitnije.

Konzultantska tvrtka Vettureli provela je istraživanje među 30-ak hrvatskih digitalnih kompanija s ciljem dobivanja uvida u dizajn organizacija i principe rada tih tvrtki. Istraživanje je pokazalo kako su hrvatske digitalne tvrtke agilne, fleksibilne, otvorene za kolaboraciju i transparentne, a veliki fokus posvećuju razvoju i autonomiji zaposlenika, te privlačenju talenata.

Otvorena komunikacija i plan razvoja zaposlenika ključni su u upravljanju internim resursima

Vodeći ljudi digitalnih kompanija su na prvom mjestu kao najvažniji interni resurs istaknuli dobru atmosferu i timski duh (83%), zatim rad na zanimljivim i izazovnim projektima (70.1%) te kreativnost (41.7%) kao ključne elemente u izgradnji odnosa sa zaposlenicima (sadašnjim i potencijalnim). Uobičajena praksa je redoviti feedback na rad zaposlenika kod 70% kompanija, a 60% ispitanika ima razvijen sustav valoriziranja i nagrađivanja zaposlenika za osobni doprinos rada na projektima

«Digitalne (native) kompanije razumiju koliko je bitna jaka interna kultura i svjesne su da je ona motor koji omogućuje njihov brzi razvoj te prilagođavanje tržištu i novim tehnologijama.» – pojasnila je Sanja Petek Mujačić, partnerica u Vetturelliju.

Jasna vizija i strategija i usklađen sustav vrijednosti čine kulturu snažnijom

Digitalne tvrtke vrlo su aktivne u internoj komunikaciji, njeguju kulturu transparentnosti i otvorenosti. Sa zaposlenicima razgovaraju o ciljevima, vrijednostima i promjenama. Često postoji jasan „interni kodeks ponašanja“ (vrijednosti su definirane kod 86%, a poželjna ponašanja kod 68% ispitanika).

Ovaj uvid u tržište mogao bi potaknuti tradicionalnije hrvatske kompanije na razmišljanje o važnosti organizacijske kulture, kao i njenoj ulozi u procesu digitalne transformacije jer i prema svjetskim istraživanjima čak 62% prepreka uspješnoj transformaciji kompanija dolazi od neusklađene organizacijske kulture i ciljeva.

Digitalna transformacija ne uključuje samo organizacije kojima je upotreba tehnologije ključna za razvoj proizvoda i usluga već se odnosi na sve kompanije koje razumiju važnost prilagođavanju tržištu i digitalnom dobu. Riječ je o transformaciji koja u prvi plan stavlja čovjeka i njegovu ulogu u procesnim i tehnološkim promjenama.

“Vizija i kultura potrebna za digitalnu promjenu i transformaciju ne događa se sama od sebe. Potrebno ju je potaknuti» – zaključila je Sanja Petek Mujačić.