Posljednja dva mjeseca vas sigurno nije zaobišla vijest kako je objavljen novi AI program – ChatGPT u koji je uložio i Microsoft. Nakon njega se redovno objavljuju novi programi ali i dojmovi o svima njima. Tema AI-a postaje sveprisutna, a vama još nije jasno o čemu je tu točno riječ? 

 Što je AI i kako vam može pomoći?

AI su sustavi koji izvode zadatke koji zahtijevaju inteligenciju na razini čovjeka, kao što su prepoznavanje govora, donošenje odluka i rješavanje problema. AI alati, softverske aplikacije, objavljene krajem prošle godine,  po prvi puta omogućuju široj populaciji korištenje umjetne inteligencije u svakodnevnom životu i poslu i upravo to je bio razlog za njihovu veliku popularnosti.

Za žene u poslovnom svijetu, AI tehnologija može pružiti priliku da povećaju svoj doprinos na radnom mjestu i da pametnijim putem, ne težim,  postignu svoje ciljeve. Korištenje AI alata ne zahtjeva tehničko predznanje ali zahtjeva upoznavanje s pojmom PROMPTS (način na koji se postavlja pitanje ili zahtjev), ako se želi izvuci najbolje od pojedinog AI alata. 

Prednosti korištenja AI alata

Različiti AI alati vam mogu pomoći da napravite neki zadatak točnije, kvalitetnije i jednostavnije nego sto ste do sada radili jer će dio provjera, analiza, priprema, izrada napraviti za vas. Poput osobnog asistenta, ali visoko kvalificiranog. Prava koristi od AI alata je sto vam ostavlja prostora baviti sa zadacima koji su za vas najbitniji i od kojih imate najveću vrijednost.

Kvalitetan odabir AI alata zahtijeva strateški pristup. Počevši od analize poslovanja i vlastitih ciljeva, a onda vlastite sposobnosti i okolnosti koje imamo, te odluke u kojim dijelovima procesa/zadataka trebamo i želimo AI pomoć. Stranica na kojoj možete početi istraživanje je Futurpedia.io.  Top favorite isprobajte detaljnije jer nisu svi AI besplatni, stoga uzmite si vrijeme da isprobate sve prije nego se odlučite za novi mjesečni trošak. 

5 primjera AI alata koji vam mogu biti korisni

1. Chat GPT

AI alat koji je probudio veliki interes javnosti i pokrenuo masovni trend AI alata. Možete ga koristiti za veliki broj zadataka i tema,  neke od njih su: generiranje teksta, odgovaranje pitanja, sumiranje teksta, obrada i analiza podataka, pisanje različitih vrsti testova, rješavanje i predlaganje  višestrukih rješenja za zadatke i puno toga vise. Sada postoji način i povezivanja ChatGPT sa internetom, tako da rezultati mogu biti aktualni podaci. 

2. Lexica.art

Alat za pronalazak i izradu vlastitih AI generiranih fotografija u različitim stilovima, koji u nekoliko sekundi izrađuje vaše ideje u djela.  Alati za izradu fotografija imaju malo drugačiji način pisanja prompta za njih, stoga prije nego krenete kreirati, pogledate savjete na stranici i uspješne primjere. Trenutno možete izraditi 100 fotografije besplatno, a koristiti ih možete koristiti gdje god trebate.

3. Durable

Izrada web stranica za 30 sekundi pomoću umjetne inteligencije. Jedino sto trebate jeste napisati ime, cime se bavite i AI alat će sam generirati prijedlog web stranice sa već unesenim slikama i opisima. Sve se može doraditi ali ovo je idealno za sve koje žele imati osnovne funkcionalnosti na web stranicama. Besplatno isprobavanje traje 30 dana, tako da imate vremena isprobati sve prije odluke.

4. Synthesia.io

AI tool za izradu videa iz teksta, sa mogućnosti korištenja avatara – osobe koja je AI generirana, i koja ce izgovarati tekst na jednom od 120 dostupnih jezika,  te dodavanje dodatnih slika ili opisa kako bi video bio zanimljiv. Ovo je idealno ako želite snimiti video, možda edukaciju ili tečaj, a niste spretni u snimanju i izgovaranju teksta na različitim jezicima. 

5. Fireflies.ai

Dosadni posao snimanja, pisanja transkripta, sažetaka nakon sastanaka, te njihovo pretraživanje i analizu razgovora sada možete prepustiti AI alatu fileflies, koji se može povezati sa različnim programima.

Ovo su samo neki primjeri iako trenutno ima preko 900 dostupnih i provjerenih AI alata za različite primjene.
Prihvatite moć koju nude AI alati, krenite ih istraživati i stvarajte jaču verziju sebe i svojih poduzetničkih priča.